Οι ανοιχτές θέσεις εργασίας στην Trinity Wines

H Trinity Wines επεκτείνεται και αναζητά νέους συνεργάτες. 

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος: 

 • Για την συλλογή των παραγγελιών της ημέρας (picking)
 • Για την παράδοση παραγγελιών εντός της Αττικής σε καταστήματα εστίασης και χονδρεμπορίου
 • Για την διεκπεραίωση των συναλλαγών με τα καταστήματα

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία ως οδηγός διανομών επιθυμητή
 • Συνέπεια, Επαγγελματική Εμφάνιση & Συμπεριφορά
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Β
 • Λευκό ποινικό μητρώο

 

Προσφέρονται:

 • Άριστο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
 • 5ήμερη εργασία
 • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Πλήρης απασχόληση με σύμβαση αορίστου χρόνου

 

Επισυνάψτε το Βιογραφικό σας εδώ:

Αποστολή αρχείων

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος:

 Για την συλλογή των παραγγελιών της ημέρας (picking)

 • Για την παράδοση παραγγελιών εντός της Αττικής σε καταστήματα εστίασης και χονδρεμπορίου
 • Για την διεκπεραίωση των συναλλαγών με τα καταστήματα.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Συνέπεια, Επαγγελματική Εμφάνιση & Συμπεριφορά
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Λευκό ποινικό μητρώο

 

Προσφέρονται:

 • Άριστο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
 • 5ήμερη εργασία
 • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Πλήρης απασχόληση με σύμβαση αορίστου χρόνου

 

Επισυνάψτε το Βιογραφικό σας εδώ:

Αποστολή αρχείων

Περιγραφή θέσης:

 • Συλλογή παραγγελίας και διασφάλιση ορθότητάς της
 • Χειρισμός RF Scanner
 • Συσκευασία και παλετοποίηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές και διαδικασίες
 • Εφαρμογή κανόνων παραλαβής και διακίνησης με χρήση ασύρματων τερματικών RF
 • Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων
 • Διενέργεια εσωτερικών απογραφών
 • Πραγματοποίηση εργασιών καθαριότητας αποθήκης
 • Εφαρμογή και τήρηση κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας.

 

Προφίλ υποψηφίου:

 • Προϋπηρεσία σε περιβάλλον μηχανογραφημένης  αποθήκης επιθυμητή
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρικού παλετοφόρου
 • Τήρηση κανόνων και διαδικασιών
 • Απόφοιτος Λυκείου ή τεχνικής σχολής
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
 • Λευκό ποινικό μητρώο

 

Προσφέρονται:

 • Άριστο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
 • 5ήμερη εργασία
 • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Πλήρης απασχόληση με σύμβαση αορίστου χρόνου

 

Επισυνάψτε το Βιογραφικό σας εδώ:

Αποστολή αρχείων