Κάναβα Χρυσού – Τσέλεπος

Το κρασί με όνομα “Τσέλεπος Σαντορίνη” είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας με την οικογένεια Χρυσού που διαθέτει ιδιόκτητους αμπελώνες 120 στρεμμάτων στη Σαντορίνη, στον Πύργο και στο Εμπορείο. Το κοινό εγχείρημα αποτελεί μία προσπάθεια αναβίωσης και αξιοποίησης του αμπελώνα της οικογένειας Χρυσού, η σταφυλική παραγωγή του οποίου μέχρι σήμερα διατίθετο στον τοπικό συνεταιρισμό.

Η Trinity Wines σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της. Trinity Wines welcomes you!

Για να συνεχίσετε την περιήγησή σας, παρακαλούμε δηλώστε αν είστε άνω των 18 ετών. To continue browsing, please confirm you are over 18.